Skip to main content

Návod na zprovoznění MCP3432 – Arduino

MCP3424 je čtyřkanálový převodník A/D s nízkým šumem a vysokou přesností delta-sigma s diferenciálními vstupy a až 18 bitů rozlišení. Referenční napětí má přesností 2,048 V umožňuje rozdílně vstupní rozsah ± 2,048 V. Zařízení používá dvouvodičové sériové rozhraní kompatibilní s I2C a pracuje z jediného zdroje napájení v rozsahu od 2,7 V do 5,5 V

Specifikace:

 • Provozní napětí: 2,7-5,5V
 • Pohotovostní režim: 300nA (5V)
 • Provozní teplota: -40 ° C ~ + 125 ° C
 • Referenční napětí: 2,048 V ± 0,05%, Drift 15 PPM / °C
 • Programovatelný zesilovač zisku (PGA): x1, x2, x4, x8
 • Rozsah diferenčního vstupu v plném měřítku: -2,048V ~ 2,048V
 • Programovatelné rozlišení: 12(± 11), 14(± 13), 16(± 15), 18(± 17) bitů
 • Programovatelná rychlost dat: 240, 60, 15, 3,75 SPS
 • Chyba zisku: 0,05%
 • Chyba offsetu: 15uV
 • Vstupní rozhraní: 4 kanály / 2 diferenciální kanály
 • Výstupní rozhraní: I2C
 • Nízká spotřeba proudu: 135 µA při 3V

I2C adresy:

Adresa 0Adresa 1I2C Adresa
Nízký nebo plovoucíNízký nebo plovoucí0x68
NízkýPlovoucí0x69
NízkýVysokýOx6A
PlovoucíNízkýOx6B
VysokýNízkýOx6C
VysokýPlovoucíOx6D
VysokýVysokýOx6E
PlovoucíVysokýOx6F

Ukázkový kód:

#include <Wire.h>
 #include <MCP3424.h>

 MCP3424 MCP(0x68);

 long Volty;

 void setup(){

  Serial.begin(9600);
  MCP.Configuration(1,18,0,1); 

 }

 void loop(){

  MCP.NewConversion();  

  Volty=MCP.Measure();

  Serial.print("Volty = ");
  Serial.print(Volty);
  Serial.println("uV"); 
  delay (1000);

 }

Adresa I2C se volí dle tabulky nahoře, když necháte piny plovoucí, tak bude adresa co je v ukázkovém kódu.

MCP.Configuration(1,18,0,1); 

První nastavuje pin kanálu, který budete využívat pro měření. Druhé číslo značí rozlišení vstupu, což můžete vybrat 12, 14, 16 a 18 bitů. Protože máme kladné a záporné napětí, tak se stane s 18 bitů jen 17 bitů. Když čip použijeme v diferenciálního režimu můžete získat plný rozsah ADC, což je 18 bitů. Třetí číslo značí režim snímání, 0 znamená měřit jednou a 1 nepřetržitý režim. Poslední číslo značí zesilovací zisk, což můžeme použít 1, 2, 4, 8.

Stažení knihovny MCP3424: