Skip to main content

Jak používat zip a unzip v raspberry pi.

Zip je nejpoužívanější formát archivního souboru, který podporuje bezztrátovou kompresi dat.

Soubor zip je datový kontejner obsahující jeden nebo více komprimovaných souborů nebo adresářů. Komprimované soubory zabírají méně místa na disku a lze je přenést z jednoho počítače na druhý rychleji než nekomprimované soubory.

Kompresní poměry 2: 1 až 3: 1 jsou běžné pro textové soubory zip má jednu metodu komprese deflace a může také ukládat soubory bez komprese. zip pro každý soubor, který má být komprimován, automaticky zvolí lepší z těchto dvou.
Tento program je užitečný pro zabalení sady souborů k distribuci, pro archivaci souborů a pro úsporu místa na disku dočasnou kompresí nepoužívaných souborů nebo adresářů.

Ukázky v čem se bude pracovat jsou programy zip a unzip. Instalace je v raspberry pi jednoduchá, stačí jen zadat:

sudo apt install zip unzip librcc0

Jak zazipovat soubory a adresáře.

Chcete-li komprimovat jeden nebo více souborů, zadejte soubory, které chcete přidat do archivu, oddělené mezerou, jak je uvedeno níže:

zip název_zipu.zip soubor.txt obrázek.jpg neco.sh

Ve výchozím nastavení zipu se vytiskne názvy souborů přidaných do archivu a metoda komprese. Pokud zadáte název archivu zip a vynecháte příponu zip, tak se automaticky přidá. Když zapomenete na to, že soubor má příponu, tak program zip si najde všecky názvy a zabalí je do zipu. Jestli chcete potlačit výstup zip příkazu, tak použijte volbu -q.

Adresáře bez příkazu -r zazipuje jen názvy složek. Příkaz -r umožňuje rekurzivně procházet celou adresářovou strukturu.

zip -r název.zip název_složky

Příkaz zazipuje celý adresář. Můžete zazipovat více adresářů.

zip -r název.zip název_složky název_složky2

Když budete chtít zazipovat všecky soubory i záložky, tak stačí zadat tento příkaz.

zip -r zal.zip *

Stejné jako výše, včetně skrytých souborů .

zip -r zal.zip .* *

Využití jiné metody a úrovně komprese.

Výchozí metoda komprese zipu je deflate . Pokud obslužný program zip určí, že soubor nelze komprimovat, jednoduše jej uloží do archivu, aniž by jej komprimoval pomocí metody ukládání . Ve většině distribucí Linuxu obslužný program zip podporuje také kompresní metodu bzip2 .

Chcete-li určit metodu komprese, použijte tuto -Z možnost.

zip -Z bzip2 název_archivu.zip soubor.txt obrázek.jpg

Další možnosti programu zip jsou, že je možné určit úroveň komprese s předponou pomlčky od 0 do 9. Výchozí hodnota je -6. Při použití -0 budou všechny soubory uloženy bez komprese.

zip -9 název_archivu.zip soubor.avi

U většího čísla je komprese náročnější na procesor a jeho dokončení bude trvat delší dobu.

Vytvoření souboru ZIP chráněného heslem.

Jestli potřebujete citlivé informace zaheslovat, tak je potřeba archiv zašifrovat pomocí příkazu -e.

zip -e název_archivu.zip soubor.txt

Budete vyzváni k zadání a ověření hesla k archivu.

Vytváření souboru split zip.

Potřebujete někam, třeba na server uložit soubor 4 GB, ale poskytovatel má limit na upload 1 GB, můžete vytvořit nový rozdělený soubor zip pomocí příkazu -s následované zadanou velikostí. Multiplikátor může být k (kilobajty), m (megabajty), g (gigabajty) nebo t (terabajty).

zip -s 1g -r název_archivu.zip složka

Výše uvedený příkaz bude i nadále vytvářet nové archivy v sadě, jakmile dosáhne stanoveného limitu velikosti.

Jak používat rozbalení.

Příkaz unzip se používá velmi snadno, vše co musíte udělat, je zadat název archivu zipu, který chcete dekomprimovat.

unzip název_archivu.zip

Pokud chcete extrahovat soubory a složky do konkrétního adresáře, můžete zadat cestu k adresáři pomocí příkazu -d.

unzip název_archivu.zip -d /cesta/adresář