Skip to main content

Jak používat lsusb v raspberry pi

Příkaz lsusb v systému Linux slouží k zobrazení informací o sběrnicích USB a zařízeních k nim připojených. Mezi zobrazené vlastnosti patří rychlost, sběrnice BUS, třída, údaje o typu atd.

Syntaxe:

lsusb [ možnosti ]

Příklad:

Možnosti:

-v : Tato volba slouží k zobrazení výstupu ve slovním režimu a také k zobrazení podrobných informací o připojených zařízeních.

Příklad:

lsusb -v

-t : Tato volba slouží k výpisu hierarchie fyzických USB zařízení ve formě stromu.

Příklad:

lsusb -t

-s : Tato volba slouží k zobrazení jediného zařízení určeného sběrnicí a číslem zařízení.

Příklad:

lsusb -s 1:2

-D : Tato volba slouží k zobrazení informací o zadaném souboru zařízení. Soubor zařízení by měl mít podobu /dev/usb/001/009.

Příklad:

lsusb -D /dev/bus/usb/001/009